Bilgilendirme Yazılarımız

Tohum Nedir, Tohum Teknolojileri Nelerdir

Hibrit Tohum, Standart Tohum ve GDO Farkları

Bu yazımda sizlere her kesimden toplum karşına çıkıp konuşarak toplumu yanlış bilgilendirdiği bir konudan bahsedeceğim ‘’TOHUM’’. Tohum konusu Türkiye’de belirli dönemlerde popüler olmak için birçok kimsenin TV’ye çıkıp konuştuğu konulardan bir tanesidir. 

Tohum denen yapı içerisinde embiryo, besin dokusu ve tohum kabuğu, kökçük gibi ana bölümler bulunur bu biyolojik yapı bitkilerin genetik materyalidir.

Tohum bitkinin üreme mekanizmalarıylaortaya çıkartılır, olgunlaşmış yumurtanın polen tarafından döllenmesi ile oluşmaya başlar.

Çiçekli Bitkilerde Döllenme, Oluşumu ve Meyve Oluşumu - Fikir.Gen.Tr

Standart Çeşit Nedir?

Standart çeşit tohumlukla üretilmiş olan bitkilerden alınan tohumlar bir sonraki yıl ekilerek yeniden yetiştirilme imkanına sahiptir.

Standart çeşitler hibrit çeşitlerden genellikle daha az verime sahiplerdir bunun sebebi hibrit çeşitlerde kendilenme sonucu ortaya çıkan ‘’heterosis’’ sonucu melez azmanlığı görülmekte ve yüksek verim elde edilebilmektedir.
GDO üzerine;

Öncelikle şunu söylemekte fayda var Türkiye’de GDO’lu ürünlerle ilgili işlemler; 26 Eylül 2010 tarihinde yürürlüğe giren “Biyogüvenlik Kanunu” ve yine aynı tarihte yürürlüğe giren “Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülmektedir. Biyogüvenlik Kanunu kapsamına giren ürünler ile ilgili olarak gıda amaçlı hiçbir GDO’lu ürüne izin verilmemiştir.
Biyogüvenlik Kanunu kapsamına giren ürünler ile ilgili olarak; 

  • GDO ve ürünlerinin onay alınmaksızın piyasaya sürülmesi, 
  • GDO ve ürünlerinin, Kurul kararlarına aykırı olarak kullanılması veya kullandırılması, 
  • Genetiği değiştirilmiş bitki ve hayvanların üretimi, 
  • GDO ve ürünlerinin Kurul tarafından piyasaya sürme kapsamında belirlenen amaç ve alan dışında kullanımı, 
  • GDO ve ürünlerinin bebek mamaları ve bebek formülleri, devam mamaları ve devam formülleri ile bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılması yasaktır.

Bugüne kadar gıda amaçlı olarak onay verilmiş bir gen bulunmadığından GDO ve ürünlerinin gıda amaçlı olarak kullanılması yasak olup gıda amaçlı GDO’lu ürün ithaline de izin verilmemektedir.
Her ne kadar Ziraat Mühendisleri olarak bu durumu halka açıklamaya çalışsak da Televizyon Showlarında daha fazla izlenme uğruna ‘’Hekim’’ ‘ler tarafından yapılan açıklamaları hayretle takip etmekteyiz, artık durum öyle bir hal aldı ki Kalp Damar Hastalıkları Uzmanı çıkmış televizyona Buğday ile ilgili yorumlarda bulunuyor ve konuştuklarının çok büyük bir kısmı kulaktan dolma saptırılmış bilgiler.  Bu konularla ilgili detaylı bilgileri ilerleyen günlerdeki yazılarımda sunacağım.

Türkiye’de çok kısıtlı Soya ve Mısır çeşitleri dışında GDO’lu tohum ve gıda ürünü satılmamakta bulunmamakta ve ithal edilmemektedir yine de merak edenler için kısaca bahsetmek gerekirse kelime anlamı olarak Genetiği Değiştirilmiş Organizma İn vitro (laboratuvar ortamında) koşullarda gen transferi yapılarak elde edilir.

Sonuç olarak birbirlerinden farkları;
Standart çeşit tohum her yıl ekilebilme özelliğine sahip genellikle hibritten verimi daha düşük olan çeşitlerken GDO başlı başına farklı bir teknoloji ve kullanımı yaygın olmayan bir tohum ıslah çeşididir. Hibrit tohumların henüz kanıtlanmış hiçbir sağlığa zararı veya insan anatomisine etkisi olmadığı gibi doğada hibrit tohumlar gözlenmektedir yani doğal koşullarda da kendilenmiş hibrit tohumları görmek mümkündür.

Related Posts